نحوه کاشت توت فرنگی

ارقام توت فرنگی شامل دو گروه است: ۱- ارقام بهاره یعنی بوته‌هایی که در سال یکبار میوه می‌دهند.مهمترین ارقام بهاره عبارتند از گورلا، آلیسو، تیوگو، رد گانتلت، اسیتا، کاتس کیل، فرسنا. ۲- ارقام چهار فصله که در سال بیش از یکبار میوه

Read more